Het sportplatform zet zich in voor de sportverenigingen in de gemeente Bunnik. Dit is na de aanleiding van het bericht in 2005 van de gemeente Bunnik om nogmaals een bezuiningsronde door te voeren ten aanzien van het opgelopen begrotingstekort.

Het gevolg hiervan zou zijn dat de gemeente haar verantwoordelijkheden betreffende de sportaccommodaties wil gaan privatiseren, dus afstoten.

De sportverenigingen zijn hier tegen in opstand gekomen met name het grootschalige achterstallig onderhoud bij de diverse verenigingen.

Om op de hoogte te blijven van voortgang van het sportplatform, kan men zich inschrijven op de mailinglist, via de link:   http://guest.lunatech.com/cgi-bin/mailman/listinfo/sport

Dit is het Huishoudelijk Reglement van de Stichting Sportplatform Bunnik.