Home  Vereniging  Zaaldienst  Gorssel  OBK  Contact 

De geschiedenis van de ttv OTIO (in een notedop)

Lang, heel lang geleden, was er nog geen tafeltennisvereniging OTIO.
De eerste tafeltennisvereniging van Bunnik (BTTC) stamt van voor de tweede wereld oorlog. De tweede tafeltennisvereniging (TEMPO) werd vlak na de oorlog opgericht. Waarom twee? Om de eenvoudige reden dat de ene (BTTC) een protestant-christelijke en de andere (TEMPO) een rooms-katholieke vereniging was. Toen kon dat absoluut nog niet samengaan. In 1957 werd de omni-vereniging sv. Olympia '57 opgericht.. Gestart werd met volleybal, gymnastiek, korfbal en tafeltennis. De bestaande tafeltennisverenigingen zijn hierin opgegaan. Korfbal viel al snel af, de gymnastiek fuseerde begin 70er jaren met "de Herten", kortom: alleen volleybal en tafeltennis maakten nog deel uit van deze sv Olympia '57. Wij spreken nu over ca. 1974. Beide sporten hadden hun eigen bestuur, met daarboven het hoofdbestuur, met een onafhankelijke penningmeester. Volleybal was een beperkte club, met relatief weinig leden. Tafeltennis daarentegen was een bloeiende club, met zo'n honderd leden. Het eerste senioren team speelde op landelijk nivo, en de eerste twee junioren teams speelden in de top van Nederland. Legendarisch waren de jaarlijkse uitwisselingen met diverse verenigingen uit den lande. Olympia '57 afd. tafeltennis was een naam in tafeltennissend Nederland. Toch was niet alles koek en ei. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse begrotingsbesprekingen in het hoofdbestuur. Volleybal claimde een steeds grotere portie geld, welke door tafeltennis moest worden opgebracht (het zogeheten solidariteits-principe). Ook de ideëen over hoe de toekomst ingevuld moest worden liepen steeds vaker uiteen. Tafeltennis had ambitie, volleybal tevreden met wat ze hadden. Jan Hendriks (vz. afd tafeltennis) en Ben Wiegers (lid hoofdbestuur namens tafeltennis) hebben toen de koppen bij elkaar gestoken om te zien wat daar aan te doen was. Hun conclusie luidde: splits de vereniging op en laat de twee afdelingen zelfstandig doorgaan. Zodat niemand zich meer beperkt hoefde te voelen door "die anderen". Het plan werd uitvoerig bediscussiëeerd binnen de afdeling tafeltennis, en een plan kwam op tafel. Dit werd niet goed ontvangen in het hoofdbestuur. Erger nog, het leidde bijna tot geruzie en het voortijdig aftreden van bestuursleden. Een afkoelingsperiode werd afgekondigd door de voorzitter, waarin alle (hoofd-) bestuursleden hun visie over de toekomst van zowel de omni-vereniging als de beide afdelingen op papier werden gezet. Dit leverde voldoende materiaal op voor lange en moeizame discussies. Uiteindelijk werd door iedereen (behalve de penningmeester) ingezien dat er eigenlijk geen alternatief was. Splitsen was de enige mogelijkheid om zonder haat/nijd/kinnesinne verder te gaan. Aldus geschiedde, begin 1976 werd het licht op groen gezet. Maar nu was het aan tafeltennis om al het werk te doen, want besloten was dat wij de club zouden verlaten en dat volleybal onder de oude naam verder zou gaan. Een van de acties waarbij de leden actief betrokken waren was het kiezen van een nieuwe naam. Uit de ongehoord vele suggesties werd door een commissie (onder leiding van Mevr. Stoffers) de naam OTIO gekozen. Volgens Hans van Dijk (inzender dezes) komt dit uit het Latijn en betekent "iets wat je in je vrije tijd doet". Als snel werd het vermaakt tot een afkorting, waarbij de betekenis werd verwoord als "Onophoudelijk Trainen Is Ongezond". Dit tot droefenis van Hans.

Om even aan te geven hoe OTIO aan de weg timmerde zijn hier enkele uitslagen uit het seizoen '77/'78: Zeister Kampioenschappen Senioren B/C/D: 1ste H.Pouw (OTIO) , 2de H.v.Dijk (OTIO). Senioren 1: H.v.Dijk (OTIO), Senioren 2: 1ste R.Oosthoek (OTIO) Dubbel: 1ste P.Burgerhout/R. Stoffers (OTIO). Junioren 1: 1ste W. Nieuwenhuizen (OTIO) 2e R. Stoffers (OTIO). Junioren 2: 1ste M. Stoffers (OTIO) 2e D. Sijens (OTIO). Ondanks dat tafeltennis op eigen benen stond, moest er nog een hoop werk verricht worden. Vooral juridisch. Statuten moesten worden opgesteld, en de voorbeeld statuten van de NTTB konden onze goedkeuring niet wegdragen. Er moest ook een huishoudelijk reglement opgesteld worden. En dit alles nam veel meer tijd in beslag dan een ieder had durven vermoeden. Uiteindelijk werd het toch nog 9 mei 1978 voordat de statuten bij notaris Eldering in Zeist gepasseerd werden en we "officieel" waren! De rest is verleden tijd.

Ben Wiegers

Het bestuur van tafeltennisvereniging Otio. Van hieruit kunt u e-mail naar de bestuursleden verzenden of hun persoonlijke introductiepagina's bezoeken.

Lijst gerangschikt op Functie:


Hans de Jong

In het bestuur sinds januari 2004

Voorzitter
http://www.jadejong.nl

 

 

Terug naar boven

Vincent Hoogervorst

 

in het bestuur sinds december 1997

Penningmeester
vincent.hoogervorst@gmail.com
 

 

Terug naar boven

Frank Kregel

in het bestuur sinds januari 2004

 

Secretaris
fwkregel@hotmail.com
 

 

Terug naar boven

 

Mario Smits

in het bestuur sinds january 2023

 

 

Wedstrijdsecretaris

wsotiobunnik@gmail.com

 


Terug naar boven